Volg ons:

Aanbod

Home Aanbod

Aanbod

Projectbegeleiding
Wij kunnen een bijdrage leveren aan elke fase van een project maar ook inspringen in elke fase van een project. Wij kenmerken ons door een pragmatische aanpak, gaan uit van de mogelijkheden die er zijn en kunnen buiten gebaande kaders denken. Door de expertise op een aantal thema’s worden wij ook regelmatig om advies gevraagd hoe een idee om te zetten in een plan.

Van idee tot project
Wij worden regelmatig gevraagd als organisaties een idee hebben en dit willen realiseren. Wij formuleren het idee op papier en verzorgen aansluitend vaak de fondsenwerving en sponsoring. In opvallend veel gevallen leidt dit tot de uitvoering van het idee tot het project. Vaak verzorgt PROK de projectbegeleiding. Veel van de projecten die te vinden zijn op deze website zijn zo tot stand gekomen.

Organiseren van werk netwerkbijeenkomsten, workshops, trainingen en werkconferenties
Wij organiseren netwerkbijeenkomsten , workshops, trainingen en werkconferenties op onze themagebieden. We hebben een groot netwerk van professionele trainers en sprekers die hiervoor inzet kunnen worden. We nemen hierbij het vormgeven van de inhoud voor onze rekening maar ook logistieke zaken als regelen zaalhuur, catering, inschrijvingen en zo gewenst het regelen van de accreditatie of certificaten.

Individuele coaching
Wij hebben ruim ervaring in het coachen van mensen op ons thema gebied. We werken met gerichte leerdoelen en stappenplan. We zijn gespecialiseerd in het coachen van mensen met een psychische kwetsbaarheid en mensen met gehoorverlies.

Delen: