Huiselijk geweld

Huiselijk Geweld

Vanuit historie is veel expertise opgebouwd rond huiselijk geweld en kindermishandeling. Zo hebben we gewerkt binnen de stichting Voorkoming van Kindermishandeling (VKM), binnen het programma Geweld in afhankelijkheidsrelaties van het NIZW, binnen het Steunpunt Huiselijk Geweld van GGD Hollands Noorden en binnen Blijf van m’n Lijf Den Helder.

Thema’s en werkwijzen
Daarbij hebben we vele aspecten van het thema uitgewerkt als relationeel geweld, ouderen mishandeling, eergerelateerd geweld, Loverboys, Eigen Kracht-conferenties. En ook op veel verschillende manieren: via begeleiding van de opzet en coördinatie van het Steunpunt Huiselijk Geweld en vormgeving van RAAK, invoering van het huisverbod, samenwerking met Veilig Thuis, inzetten van Eigen Kracht-conferenties bij huiselijk geweld en kindermishandeling, ontwikkelen van lesmateriaal, vastleggen van werkprocessen, organiseren van voorlichting en trainingen over de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, Shaken Baby Syndroom, workshops, en symposia.

A-team
Recent is binnen Blijf van ’n Lijf Den Helder ambulante hulpverlening in het zgn. A-team opgezet zodat bij huisverbod en na melding bij Veilig Thuis direct specialistische hulp beschikbaar is. Het A-team geeft kortdurende en direct toegankelijke hulp dicht bij huis. En nog steeds zijn wij als adviseur bij Blijf van m’n Lijf betrokken.

35 jaar Blijf van m’n Lijf
Een pareltje is het op 8 maart 2017 gehouden Symposium Verander Muren in Deuren – Veiligheid centraal! ter ere van het 35 jarig bestaan van de Vrouwenopvang Stichting Blijf van m’n Lijf Den Helder. De dag stond onder leiding van NLTT op https://www.nltt.nl/ en tijdens het symposium vond de uitreiking De Gouden Kluif Prijs plaats. Stichting Blijf van m’n Lijf reiktr twee prijzen uit. Een aan de instelling, Stichting Present in Den Helder , en een aan de persoon, Jochem Bos van het team Den Helder van de politie Noord-Holland, die het meest betekend hebben voor slachtoffers van huiselijk geweld in Kop van Noord-Holland

Uitreiking Gouden Kluif Prijs

Huiselijk Geweld

Marja de Kinderen
Ruyschstraat 40hs
1091 CD Amsterdam
06 219 91 848
www.huiselijkgeweldkopvannoordholland.nl

FacebookTwitterYoutubeLinkedin
Delen: