Shaken baby syndroom

Shaken Baby Syndroom

Jaarlijks komen 80 kinderen binnen op de eerste hulp met ernstig hersenletsel. Bij zo’n 30 kinderen blijkt dit een direct gevolg te zijn van ernstig schudden. 3 a 4 kinderen overlijden jaarlijks in Nederland ten gevolge hiervan. Hier willen we een halt aan toeroepen door voorlichting te geven aan ouders rondom de geboorte. Vergelijkbare voorlichting leidde tot een halvering van het aantal gevallen van het Shaken Baby Syndroom.

Voorlichting aan ouders
Om het Shaken Baby Syndroom (SBS) of hersenletsel door ernstig schudden met soms het overlijden van het kind tot gevolg te helpen voorkomen heeft TNO een effectief middel ontwikkeld: voorlichting aan ouders tijdens de kraamperiode.

Samenwerking
PROK is met TNO Innovation for life en Reclamij, uitgeverij van het blad Kraamzorg een samenwerkingsverband aangegaan om de voorlichting over het Shaken Baby Syndroom landelijk te implementeren. De aftrap heeft plaatsgevonden tijdens het Kraamcafe in de Meervaart in Amsterdam op 18 november 2013. De workshops en trainingen zijn beschikbaar voor kraamverzorgenden en andere beroepskrachten in de keten van zorg rond de jonge zuigeling.

Workshop en training
Voor kraamverzorgende, verloskundigen, jeugdverpleegkundigen en andere betrokken beroepskrachten die ouders tijdens de kraamperiode begeleiden bestaat het volgende aanbod:
• Workshop voorlichting en training gespreksvoering met ouders combi Shaken Baby Syndroom Theorie en achtergrond plus oefenen gesprekstechniek bij het voorlichten van ouders. 3.5 uur maximaal 20 deelnemers.
• Workshop training Gespreksvoering met ouders Shaken Baby Syndroom. Korte terugblik op de theorie pus oefenen gesprekstechniek bij het voorlichten van ouders. 2 uur maximaal 20 deelnemers.
• Voorlichting Shaken Baby Syndroom over theorie en achtergronden. 1.5 uur maximaal 35 deelnemers.
Accreditatie voor de verschillende doelgroepen is mogelijk.

Contactpersoon voor de workshops en trainingen is
Marja de Kinderen
06 219 918 48
mdekinderen@prok.nl

Shaken baby syndroom

Shaken Baby Syndroom
Marja de Kinderen
Ruyschstraat 40hs
1091 CD Amsterdam
06 219 91 848

TwitterLinkedin

 

Voorlichtingsmaterialen

De volgende voorlichtingsmaterialen zijn te bestellen bij Reclamij op http://www.shakenbabysyndroom.nl/. Hier is tevens een  gratis flyer  met  informatie voor ouders  te vinden:

  • een korte voorlichtingsfilm ‘Niet schudden breekbaar – over huilen en de risico’s vanschudden’(10 min)
  • een setje ansichtkaarten voor ouders gemaakt om uitleg te geven
  • Informatieboekje Shaken Baby Syndroom

Boekje en app Wat kun je doen als je baby huilt?  zijn  gratis te downloaden www.babyhuilt.info

Delen: