Vermoeidheid

Vermoeidheid

Begrip en kennis maakt functioneren met vermoeidheid in de maatschappij mogelijk.
De Stichting To-Mpower heeft vanaf 2016 een aantal activiteiten ontplooid om een beeld te krijgen van de omvang van het vermoeidheidsprobleem, bestaande therapieën en behandelopties en de problemen waar mensen met vermoeidheid in het dagelijks leven tegenaan lopen.

Er zijn twee thema bijeenkomsten gehouden: een Kenniscafé Let’s Talk about Vermoeidheid voor betrokkenen (19 mei 2017) en een Expertmeeting voor (ervaringsdeskundige) professionals Let’s talk further about vermoeidheid (31 januari 2018). Er zijn een aantal filmpjes gemaakt. Er is aandacht gevraagd in de sociale media en er is een groep gestart van zorgprofessionals op Linked-in.

Voor een goed verhaal is meer nodig dan alleen de uitwisseling: er wordt gevraagd om prevalentie -en incidentiecijfers, aanpak en behandeling en de stand van zaken van wetenschappelijk onderzoek. Om met een goed verhaal op pad te kunnen gaan, heeft de Stichting To-Mpower stage opdrachten uitgezet bij twee hogescholen: Windesheim Hogeschool in Zwolle en de Haagse Hogeschool in Den Haag. Aan stagiaires wordt gevraagd om onderzoek te doen naar bovenstaande gegevens en om de doelgroepen te bepalen en de gemeenschappelijke kenmerken die zij hebben te beschrijven.

Het wordt tijd om vermoeidheid als gevolg van een (chronische) aandoening écht op de agenda te krijgen van overheden, organisaties en instanties.

Ton Visser - Chronisch moe na NAH

Vermoeidheid
Stichting To-Mpower
Ruyschstraat 40 hs
1091 CD Amsterdam
www.to-mpower.nl

FacebookTwitterYoutube
Delen: